Archiwum autora

Nowenna Uratuj Świętego! 2010 – Dzień I

Marzec 17, 2010

Dzień 1. Bóg – Dawca Miłości powołał Cię i powołuje co dzień na nowo.

Wprowadzenie: Dla Boga nikt nie jest anonimowy. Do każdego z nas On podchodzi indywidualnie, bezpośrednio, „po imieniu”. On mnie po prostu zna i kocha. Tę miłość Boga mogę odkrywać każdego dnia, wciąż na nowo, nieustannie. Gdy budzimy się rano, jak świeże powietrze, otacza nas Boża łaska, która niezmiennie pozwala odkrywać chrześcijańskie powołanie: jestem kochany i a moje serce chce kochać.

Rozważanie prowadzi: Ks. Bp Stanisław Stefanek TChr – Biskup Łomżyński

Modlitwa powszechna:

Przyjmij Bożą miłość i módl się, by każdy, kto jest kochany przez Boga, był kochany przez swych rodziców.

Powtarzamy: Rozlewaj nam w sercach Twoją miłość Panie

  • Boże Ojcze, Ty stworzyłeś człowieka z miłości, spraw byśmy tą miłością obdarzali się nawzajem,
  • Chryste, Ty wyrywasz człowieka z krainy śmierci, uzdrów serca zranione brakiem miłości,
  • Duchu Święty, który przenikasz wszystko, co żyje, spraw, by na świecie zapanowało umiłowanie i ochrona Życia Poczętego.

Święta Maryjo módl się za nami

Maryjo Matko Życia módl się za nami

Św. Joanno Beretta-Molla módl się za nami

Święci Młodziankowie módl się za nami

Bł. Stanisławie Papczyński módl się za nami

Ojcze Nasz…

Módlmy się

Boże, Ojcze miłosierdzia, Dawco Życia! Prosimy Cię, spójrz na wszystkie dzieci, które jeszcze się nie narodziły. Otocz je swoją opieką i pozwól im szczęśliwie przyjść na świat. Prosimy Cię szczególnie za te nienarodzone dzieci, które zagrożone są aborcją. Wypowiedz nad nimi Twoje słowa: „żyj, rośnij”, spraw, żeby ich matki lub inni ludzie porzucili decyzję o przerwaniu ich życia. Spraw, aby rodzice z miłością przyjęli swoje dziecko, a w nich Jezusa – Twojego Syna. Boże udziel rodzicom Twego wsparcia w niełatwym dla nich czasie, objaw się im, jako Ten, który wspaniale zaspokaja każdą potrzebę – duchową, fizyczną, psychiczną, materialną. Prosimy Cię o to Boże przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, przez którego pozwoliłeś narodzić się nam na nowo jako Twoje dzieci, który byłeś, jesteś i przychodzisz nieustannie w każdym nowym życiu. Amen.

Ofiaruj teraz, lub w ciągu dnia Koronkę do Miłosierdzia Bożego. (Najlepiej to uczynić w godzinie miłosierdzia (godz.15), a jeśli nie możesz, to znajdź czas w ciągu dnia).

Reklamy

Pół miliona za życiem

Luty 26, 2010

Przedstawiciele ruchów pro-life z 16 państw Unii Europejskiej oraz Chorwacji przekazali 15 grudnia w Strasburgu na ręce przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka petycję „Prawo do życia od poczęcia i godność człowieka”, podpisaną przez pół miliona mieszkańców Europy opowiadających się za ochroną prawną życia ludzkiego od chwili poczęcia. Jerzy Buzek stwierdził, że petycja ta podpisana przez przedstawicieli 27 państw ma ogromne znaczenie dla Europy i jest pierwszą tak dużą inicjatywą obywatelską mieszkańców Unii Europejskiej od czasu Traktatu Lizbońskiego.

Autorzy petycji domagają się w niej, aby było respektowane prawo do życia każdej istoty ludzkiej, jak to zapisane jest m.in. w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art.2) i aby to prawo objęło każdą ludzką istotę od momentu poczęcia. Sygnatariusze dokumentu sprzeciwiają się badaniom, które prowadzą do niszczenia embrionów ludzkich.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących państw: Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Chorwacji. Z Polski do Strasburga przyjechali przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia oraz Tygodnika „Niedziela” zaangażowanego w akcję zbierania podpisów pod petycją.

Czytaj dalej…

Litania do Patrona Wspólnoty Polskiej Apostolatu „Młodzi dla Życia”

Luty 16, 2010

Litania do św. Jana  Bosko

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże                                                                            – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Św. Trójco jedyny Boże –
Święty Janie Bosko                                                                           – módl się za nami.
Żywy obrazie Boskiego Przyjaciela młodzieży –
Ukochany Synu Maryi Wspomożycielki –
Wierny Naśladowco umiłowanego ucznia Jezusa –
Pasterzu wybrany przez Boga dla licznych zastępów młodzieży –
Niezrównany Uczniu Dziewicy najmędrszej w sztuce wychowania –
Apostole płonący gorliwością o zbawienie dusz –
Przewodniku święty młodzieży –
Wzorze wychowawców i nauczycieli –
Założycielu zgromadzeń zakonnych, powołanych do wychowania i zbawiania młodzieży –
Ojcze sierot i opuszczonych –
Kapłanie według Serca Bożego –
Budowniczy Bożych świątyń materialnych i duchowych –
Gorejący Głosicielu Ewangelii –
Wielki Nauczycielu bojaźni Bożej –
Bezwzględny nieprzyjacielu wszelkiego zła i grzechu –
Entuzjastyczny Piewco potęgi i dobroci Maryi Wspomożycielki –
Apostole niezmierzonej Opatrzności Bożej –
Niezmordowany i roztropny Kierowniku dusz w Sakramencie Pokuty –
Apostole częstej Komunii świętej –
Bojowniku nieustraszony w zwalczaniu herezji –
Obrońco wiary katolickiej żywym słowem i drukiem –
Wielki i gorliwy Twórco dzieł misyjnych –
Przewodniku apostolatu świeckich –
Wybitny Cudotwórco i Proroku –
Szlachetny Wspomożycielu w każdej potrzebie –
Niezrównany Doradco i Pocieszycielu –
Wierny Przyjacielu ludu i młodzieży –
Potężny Orędowniku u tronu Boga –

P: Módl się za nami, święty Janie Bosko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, wyznawcę, na ojca i nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe zgromadzenie, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ognie miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o przyjęcie Daru Życia

Luty 16, 2010

O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.

Jan Paweł II
Modlitwa z Encykliki Evangelium Vitae, nr 105


Droga Krzyżowa Dziecka Nienarodzonego

Luty 15, 2010

STACJA I

PAN JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

Mamo, już jestem! Wiesz o tym?

Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA II

PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

Mamo, mówiłaś, że masz duże kłopoty. Dlaczego? O co chodzi?

Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA III

PAN JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA POD KRZYŻEM

Mamo, chyba nie Ty powiedziałaś „Nie chcę tego dziecka, muszę je stracić”.
Ty przecież mnie kochasz, prawda?

Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA IV

PAN JEZUS SPOTYKA MATKĘ SWOJĄ

Mamusiu, kocham Cię.

Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA V

SZYMON CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ PANU JEZUSOWI

Tata Cię kocha, więc czemu krzyczysz, że jesteś samotna?

Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA VI

ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZ PANU JEZUSOWI

Nic nie rozumiem, lecz moje małe serduszko czuje, że jest źle…

Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA VII

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ DRUGI

Mamo, dlaczego jesteś taka zdenerwowana, kiedy mówisz „zabiję”….
Co to znaczy?

Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA VIII

PAN JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

Mamusiu, przestań płakać, już za kilka miesięcy przytulisz mnie do siebie, ja Ci pomogę…

Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA IX

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM PO RAZ TRZECI

Idziemy do lekarza – to ginekolog. On nam pomoże, prawda?

Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA X

PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Wchodzimy do gabinetu. Ty dajesz temu człowiekowi pieniądze – on myje ręce…
Mamo, dlaczego ja tak strasznie się boję?

Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA XI

PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

Obciął mi ręce, krzyczę, słyszysz Mamo?!
Twoje dziecko rozrywają narzędziami w strugach krwi!
Dlaczego nic nie robisz?!

Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA XII

PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

Wyskrobują z Ciebie resztki mnie, człowieka – śmierci.
Powiedz, czy nie czułaś moich łez?

Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA XIII

PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Moje szczątki wyrzucono do kanału…. Tylko mała duszyczka wzniosła się ku niebu…
Ja się modlę za Ciebie….

Któryś cierpiał za nas rany…

STACJA XIV

PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Wiesz Mamusiu, ja wciąż bardzo Cię kocham….

Któryś cierpiał za nas rany…